Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
So here you are, too foreign for home, too foreign for here. Never enough for both.
- Ijeoma Umebinyuo

– Tato, ten chłopiec nie może tak się nazywać!

Z ciekawością zerkam na lekturę, którą sam przecież kiedyś czytałem, i przed oczyma staje mi nasza pani od nauczania początkowego ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Miastku. Przypominam sobie, jak wspólnie czytaliśmy o przygodach tego dzielnego eskimoskiego chłopca, z którym rzekomo zaprzyjaźnił się Czesław Centkiewicz. Omawialiśmy jego cechy charakteru i opisywaliśmy otoczenie, w którym przyszło mu mieszkać. Tak samo jak wiele pokoleń polskich dzieci pisaliśmy zapewne list do egzotycznego rówieśnika. A z tego wszystkiego w pamięci najlepiej utkwił mi fakt, że Anaruk wolał mydło od czekolady.  

Kiedy głowę zaprzątają mi wspomnienia z dzieciństwa, Alina już pokazuje książkę swojej mamie. Birthe patrzy z lekkim niedowierzaniem na okładkę i gdyby do grenlandzkiej mowy ciała należało przecieranie oczu ze zdumienia, zapewne by to zrobiła. Obydwie – żona i córka typową w takich sytuacjach mieszanką duńskiego, polskiego i grenlandzkiego objaśniają mi znaczenie imienia chłopca, dzięki któremu tak wielu młodych Polaków stworzyło sobie pierwsze, a często pewnie i jedyne wyobrażenie o Grenlandii.  Okazuje się, że „anaruk” to w tłumaczeniu na polski dość osobliwe złożenie składające się z czasownika „srać” w trybie rozkazującym oraz zaimka rzeczowego „to”, co daje niefortunny rezultat w postaci „sraj to”. Moja sprytna siostrzenica natychmiast straciła motywację do kontynuowania lektury, a ja zacząłem zastanawiać się nad tym, jakim cudem tym osobliwym, grenlandzko brzmiącym słowem nazwano bohatera jednej z najpopularniejszych polskich książek dla dzieci? Poprawne imię nosi przecież jego ojciec („tugto” to w dawnej grenlandzkiej pisowni „renifer”).  

4411 b9b7 500
Reposted bylenifcavairajulianturnerJessSilentepuszkavaira
"Oszczędzam energię dzięki temu, że nie muszę bronić żadnej twierdzy. Warto utrzymywać w umyśle sprzeczne oceny i nie uzgadniać ich na siłę. Rzeczywistość jest pełna sprzeczności. Wszędzie tak jest, gdzie nie spojrzeć. I jeśli masz umysł przygotowany do tego, żeby te sprzeczności przyjmować z dobrodziejstwem, i nie szukasz na siłę jednoznaczności tam gdzie jej nie ma, to jest to o co chodzi. Wtedy masz dobry kontakt ze światem."

Magdalena Tulli

Niechże będzie błogosławiona pogoda, albowiem jest ona wspólną sprawą ludzi, którzy nie mają sobie nic do powiedzenia.

Karel Čapek

1258 e2a5
Reposted fromnazarena nazarena viahagis hagis
„Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.”

Brandon Sanderson
8180 c869
Reposted fromtatze tatze viaDeva Deva
5161 3da9
Reposted fromevaaristo evaaristo viaexistential existential
"Życie nasze złożone jest, jak harmonia świata, z rzeczy sprzecznych, jakoby z rozmaitych tonów, łagodnych i chropowatych, ostrych i miękkich , figlarnych i głębokich.
Istniejemy jako muzyka neuronów, która nigdy się nie zacina. Te neurony są w ciele, a ono w środowisku. Neurony dostrajają się bez przerwy do neuronów innych ludzi. Dlatego jesteśmy bardziej nastrojem, który nam się udzielił od kogoś, niż zbiorem narządów zamkniętych w worku ze skóry."

Michel de Montaigne
Tatarska z XVII wieku. Na zdrowie!
"Wódka tatarska
Wziąć tatarskiego ziela funt, nalać na to przepalanego wina 2 garca, aquavity przepalanej, mocnej 2 garca i moczyć to 2 dni i 2 nocy, przepalić, potym julep z cukru uczynić i według potrzeby osłodzić."
3643 9e98 500
Reposted bychmielowa chmielowa
3516 ff2d 500
Inside the body there's some kind of a synthetic echo 
which in fundamental moments always reminds that 
all of this would never seem real to the mind. 
That it would always seem to happen to someone else 
living in real or made up for some novel's sake world.

That's floating between one half-transparent dream and another 
being completely irrelevant, yet not free or independent enough to feel.
"The mind is more comfortable in a landscaped park because it has been planned through thought; it has not grown organically. There is an order here that the mind can understand. In the forest, there is an incomprehensible order that to the mind looks like chaos. It is beyond the mental categories of good and bad. you cannot understand it through thought, but you can sense it when you let go of thought, become still and alert, and don’t try to understand or explain. Only then can you be aware of the sacredness of the forest. As soon as you sense that hidden harmony, that sacredness you realize you are not sperate from it, and when you realize that, you become a conscious participant in it. In this way, nature can help you become realigned with the wholeness of life."
— Eckhart Tolle, A New Earth
Reposted frombathwitch bathwitch viaexistential existential
6380 821e 500
6376 7665 500
Reposted byerrarehumanumestjabolmax
“When you’re deeply sensitive, love is ecstasy. Music is godlike. Heartache is a wide, somatic wound. Visual natural beauty is jewel-drenched, wild bliss. Tension and conflict are muscle tightening and toxic, straight down to the cells. So how do you hold it all? You rinse, re-centre, and remain clear. You recycle your sensitivity by propelling yourself and others to create waves of change in a super starving world. Direct your passion by spreading your heart only across what clearly matters most. Surround yourself with the souls and spaces that groove alongside your own- the ones that also desire to chase the beauty, courage and freedom we’re all here to teach each other. Choose love over fear and let go of all the rest, breathing what isn’t best for you straight out of your bones. Remember-there is power in the body. Harness it for the greater good, and allow nothing confusing, peace disrupting, or hurtful stand in its way.” —
— Victoria Erickson
Reposted byfreakish freakish

Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.

— Helen Fielding

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl